Ελληνικό τραπεζικό σύστημα vs διεθνές τραπεζικό σύστημα

Από το 1996 μέχρι και το 2004 ισχύει το παρακάτω:

Οι ελληνικές τράπεζες τοποθετούν το 28% των απαιτήσεων τους σε χρεόγραφα έναντι 21% των Αμερικανικών τραπεζών. Μεγάλη απόκλιση παρουσιάζεται στην παροχή δανείων. Το 68% των κεφαλαίων που συγκέντρωσαν οι Αμερικανικές τράπεζες το μετέτρεψαν σε δάνεια, ενώ αντίστοιχα οι Ελληνικές τράπεζες περιορίστηκαν στο 38% του ενεργητικού τους. Οι καταθέσεις αποτελούν τη σημαντικότερη εισροή κεφαλαίων τόσο για τις Ελληνικές τράπεζες, όσο και για τις τράπεζες των ΗΠΑ (78% και 66% αντίστοιχα)


Τα συμπεράσματα δικά σας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μισθοί vs Εργασία εν μέσω κρίσης....

Πιθανή Επιστροφή στην δραχμή και οι επιπτώσεις της στην Οικονομία της χώρας

Φόροι, φόροι και πάλι φόροι...